sohbet
PODNEBNE SPREMEMBE? PA KAJ!? Potujoča predstavitev.  

Koledar dogodkov

 

KOROŠKA REGIJA

 
E-ZLOŽENKA
GRADIVA
OBJAVE
POVEZAVE

11.12.2014DelavnicaKranj

8.12.2014PredavanjeKranj

21.11.–12.12.RazstavaKranj

Kaj se dogaja?


GORENJSKA REGIJA

O PROJEKTU 

C3-Alps je transnacionalen projekt, usmerjen v  povzemanje, prenos in spodbujanje uporabe  dostopnega znanja o prilagajanju podnebnim  spremembam. Temelji na rezultatih že zaključenih  projektov in pobud s temo prilagajanja v Alpah. 

Osrednji pojem v projektu C3-Alps je kapitalizacija. S tem je mišljen pregled rezultatov projektov in pobud na temo prilagajanja podnebnim spremembam v alpskem prostoru, povzemanje najboljšega dostopnega znanja, prenos tega znanja v politiko in prakso ter preizkušanje uporabnosti na pilotnih območjih.

Vsebino projekta tvorijo 4 delovne teme: politika prilagajanja podnebnim spremembam in upravljanje, priprava pregleda znanja o podnebnih spremembah in prilagajanju, prenos znanja ciljnim skupinah ter izvajanje aktivnosti, usmerjenih v prilagajanje, na 12 pilotnih območjih.  

PILOTNA OBMOČJA IN AKTIVNOSTI 

V projektu C3-Alps 9 partnerjev izvaja 12 pilotnih aktivnosti, vsaka od njih poteka na posebnem pilotnem območju. Pilotne aktivnosti se nanašajo na različne sektorje, kot je gozdarstvo ali upravljanje z vodami, in zajemajo mnogo tipov dejavnosti, npr. pripravo strategij in akcijskih načrtov, pripravo in preizkus orodij, prenos znanja, ozaveščanje deležnikov. Tudi pilotna območja so nadvse raznolika: porečje, občine, regije, celotna država.

PARTNERJI 

Projekt izvaja 17 partnerjev iz vseh držav Območja Alp: Avstrije, Francije, Italije, Lihtenštajna, Nemčije, Slovenije in Švice.
Vodilni partner je Umweltbundesamt GmbH iz Avstrije. Partner iz Slovenije je Urbanistični inštitut Republike Slovenije

KONTAKT 

Pišite nam na e-naslov c3alps@uirs.si.
Več o projektu je na voljo na spletni strani www.c3alps.eu.