Dnevnik dogodkov / Gorenjska regija

 
 
Kranj: 11. december 2014 ob 10.00 uri  
 
 

 

Tretja delavnica: akcijski načrt za pripravo strategije prilagajanja in predlog sistema upravljanja

Kranj: 11. december 2014 ob 10.00 uri  
RC IKT – Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije, Ljubljanska cesta 24a, Kranj
Tretja delavnica

Vprašanje, ki se v povezavi s prihodnjim razvojem zastavlja, je, kako po eni strani ohraniti in celo izboljšati kakovost bivanja, dela, storitev in mobilnosti v različnih tipih naselij regije ter se obenem ustrezno prilagoditi raznovrstnim in negotovim vplivom podnebnih sprememb, ki so vedno bolj opazni.

 

V okviru projekta C3-Alps smo skupaj z vami že obravnavali ranljivost, možne scenarije, vizijo, zasnovo in strategijo prilagajanja poselitve in prometne infrastrukture Gorenjske na vplive podnebnih sprememb. Pred nami je naslednji korak – akcijski načrt za pripravo strategije prilagajanja in predlog sistema upravljanja.

Vabimo vas, da se udeležite naslednje delavnice na kateri bomo skupaj z vami opravili še en korak v smeri razvoja Gorenjske kot podnebno prilagojene regije.

Program
Gradivo za delavnico
Kartografsko gradivo (visoka ločljivost)
Predstavitev

Zapis o poteku in rezultatih delavnice

 

 

Iskreno se zahvaljujemo RC IKT d.o.o. za sodelovanje!

    

    

    
Foto: Andrej Gulič (1,7-9), Biba Tominc (2-6), 2014

 
 
Kranj: 8. december 2014 ob 18.00 uri  
 
 

Podnebne spremembe? Pa kaj!?

Kranj: 8. december 2014 ob 18.00 uri  
Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj
Predavanje

Tema podnebnih sprememb je v slovenskem prostoru dokaj znana in uveljavljena. Ko gre za organizirane odzive družbe, lahko trdimo, da je bolj v ospredju blaženje kot prilagajanje na posledice spreminjajočega se podnebja. V predstavitvi se bomo osredotočili na ta zadnji, pogosto zanemarjeni vidik odzivanja.

Uvodoma bomo predstavili, kaj se v povezavi s prilagajanjem dogaja v EU in v Sloveniji. Spregovorili bomo tudi o orodjih, ki so na voljo. Osrednja pozornost bo namenjena Gorenjski regiji. Predstavili bomo oceno ranljivosti Gorenjske za podnebne spremembe ter scenarij in predlog strategije prilagajanja na področju poselitve in prometne infrastrukture.

Predavanje pripravlja Urbanistični inštitut Republike Slovenije v sklopu izvajanja projekta C3-Alps – Uporaba znanja o podnebnih spremembah za prilagajanje na Območju Alp.

Informacije o projektu so na voljo na spletnih naslovih www.c3alps.eu in c3alps.uirs.si.

    

    

Foto: Biba Tominc, 2014

Letak
Predstavitev

Zahvaljujemo se Mestni knjižnici Kranj za sodelovanje!

 
 
Škofja Loka: 27. november 2014 ob 10.00 uri  
 
 

Druga delavnica: strategija prilagajanja poselitve in prometne infrastrukture Gorenjske regije na vplive podnebnih sprememb

Škofja Loka: 27. november 2014 ob 10.00 uri  
Lokomotiva, inkubator in coworking center, Mestni trg 38, Škofja Loka 
Druga delavnica

Izredni vremenski dogodki vedno bolj razkrivajo prisotnost vplivov podnebnih sprememb. Preoblikovano podnebje postaja dejavnik, ki vse močneje vpliva na družbene sisteme in deležnike in se mu ni moč izogniti. Omenjene spremembe potekajo tudi na Gorenjskem.

V teku izvajanja projekta C3-Alps smo skupaj z vami že obravnavali ranljivost in možne scenarije prilagajanja poselitve in prometne infrastrukture Gorenjske na vplive podnebnih sprememb. Pred nami je naslednji korak – oblikovanje predloga strategije prilagajanja poselitve in prometne infrastrukture.
 
Vabimo vas, da se udeležite delavnice, na kateri bomo skupaj z vami opravili še en korak v smeri razmišljanja o razvoju Gorenjske kot podnebno prilagojene regije. Predstavili bomo predlog strategije prilagajanja poselitve in prometne infrastrukture Gorenjske regije na vplive podnebnih sprememb in spodbudili udeležence dogodka, da izrazijo svoja stališča.

Program
Gradivo za delavnico

Kartografsko gradivo (visoka ločljivost)
Predstavitev
Zapis o poteku in rezultatih delavnice


Prisrčno se zahvaljujemo Občini Škofja Loka in Razvojni agenciji Sora za sodelovanje!

    

    
Foto: Biba Tominc, 2014

 
 
Kranj: 21. november - 12. december 2014  
 
 

Podnebne spremembe? Pa kaj!?

Kranj: 21. november - 12. december 2014  
Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj
Potujoča predstavitev

Vas zanima, zakaj bi vas podnebne spremembe utegnile zanimati? Kaj je blaženje podnebnih sprememb in kaj prilagajanje nanje? In kaj se na področju prilagajanja dogaja v EU in v Sloveniji? V sklopu projekta C3-Alps – Uporaba znanja o podnebnih spremembah za prilagajanje na Območju Alp smo zbrali in uredili informacije o teh temah. 

Vabljeni na ogled potujoče predstavitve v prostorih Mestne knjižnice Kranj, ki jo je v okviru projekta C3-Alps – Uporaba znanja o podnebnih spremembah za prilagajanje na Območju Alp pripravil Urbanistični inštitut Republike Slovenije.


Foto: Nina Goršič, 2013

Letak

Zahvaljujemo se Mestni knjižnici Kranj za sodelovanje!


 
 
Ljubljana: 16. oktober 2014 ob 10.00 uri  
 
 

Prva delavnica: scenariji prilagajanja poselitve in prometne infrastrukture podnebnim spremembam v Gorenjski regiji

Ljubljana: 16. oktober 2014 ob 10.00 uri 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana 
Delavnica

Vabimo vas na delavnico o prilagajanju poselitve in prometne infrastrukture podnebnim spremembam. Na delavnici bomo najprej predstavili oceno ranljivosti Gorenjske regije na podnebne spremembe, ki je eden od rezultatov projekta CLISP – Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja na Območju Alp. Osrednja tema so možni scenariji prilagajanja poselitve in prometne infrastrukture v Gorenjski regiji na podnebne spremembe. Predstavili bomo besedilne in kartografske prikaze treh scenarijev: scenarija spontanega prilagajanja, scenarija poudarjenega varovanja in scenarija umika. 
Namen delavnice je preveriti scenarije in pridobiti odzive udeležencev nanje.

Vabilo
Program
Gradivo za delavnico
Kartografsko gradivo 
(visoka ločljivost)
Zloženka

    

 
 
Mojstrana: 10. oktober 2014 ob 18.00 uri  
 
 

 

Podnebne spremembe? Pa kaj!?

Mojstrana: 10. oktober 2014 ob 18.00 uri  
Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, Mojstrana
Predavanje

 

Tema podnebnih sprememb je v slovenskem prostoru dokaj znana in uveljavljena. Ko gre za organizirane odzive družbe na te spremembe, lahko trdimo, da je bolj v ospredju blaženje kot prilagajanje na posledice spreminjajočega se podnebja. V predstavitvi/predavanju se bomo osredotočili na ta zadnji, pogosto zanemarjeni vidik odzivanja na podnebne spremembe.

V prvem delu bomo pojasnili nekatere pojme, povezane s prilagajanjem podnebnim spremembam, in predstavili, kaj se na tem področju dogaja v EU in v Sloveniji. Poudariti želimo pomen sodelovanja različnih deležnikov in ravni – državne, regionalne in lokalne – ter ustrezno porazdelitev nalog in odgovornosti. Spregovorili bomo tudi o orodjih, ki so v povezavi s prilagajanjem na voljo.

V drugem delu se osredotočamo na Gorenjsko regijo. Predstavili bomo oceno ranljivosti Gorenjske za podnebne spremembe in nekaj možnih scenarijev prilagajanja na področju poselitve in prometne infrastrukture. Predavanje pripravljamo v sklopu izvajanja projekta C3-Alps – Uporaba znanja o podnebnih spremembah za prilagajanje na Območju Alp.

Informacije o projektu so na voljo na spletnih naslovih www.c3alps.eu in c3alps.uirs.si.

      

      
Foto: Andrej Gulič (1-2), Biba Tominc (3-6), 2014


Letak
Predstavitev
Zahvaljujemo se Slovenskemu planinskemu muzeju za sodelovanje!

 

 
 
Mojstrana: 29. september - 3. november 2014  
 
 

 

Podnebne spremembe? Pa kaj!?

Mojstrana: 29. september - 10. november 2014
Slovenski planinski muzej, Triglavska cesta 49, Mojstrana
Potujoča predstavitev


Vabljeni na ogled potujoče predstavitve v prostorih Slovenskega planinskega muzeja o podnebnih spremembah, ki jo je v okviru mednarodnega projekta C3-Alps pripravil Urbanistični inštitut Republike Slovenije.

 

    

    
Foto: Miro Eržen in foto arhiv SPM (1-2), Andrej Gulič (3-6), 2014